Yönergeler
18 Temmuz 2018


Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge için tıklayınız

25.01.2018 tarihli "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge" ye ulaşabilmek için 
tıklayınız.

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız.

Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları için 
tıklayınız.

Sağlık Bakanlığınca Oluşturulan Bilimsel Nitelikli ve Ruhsatlandırma Komisyonlarında Görevlendirilenlere Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar için
 tıklayınız...


Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge  tıklayınız

Su Arıtma Sistemi Yönergesi  tıklayınız

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi 
tıklayınız

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge  tıklayınız

Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge tıklayınız.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge tıklayınız.

Doku
Tipleme Laboratuvarları Yönergesi tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi
tıklayınız.

Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge tıklayınız.

Organ Nakli Merkezleri Yönergesi tıklayınız.

Organ Ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi tıklayınız.

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi tıklayınız.

Kemik İliği Nakli Merkezleri Ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi tıklayınız.

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge tıklayınız.

Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi tıklayınız.

Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi  tıklayınız.

Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge tıklayınız.
Ek tıklayınız.

Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge tıklayınız.
Ekler EK1-.xlsx EK2-.xlsx EK3-.xlsx EK4-.xlsx EK5-.xlsx EK6-.xlsx EK7-.xlsx

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi tıklayınız.
Ekler Ek1- Ek2- Ek3- Ek4- Ek5