Yönetmelikler
07 Ağustos 2018

ATT Yönetmeliği 11.07.2013 tıklayınız.

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği tıklayınız.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik  tıklayınız.

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik  tıklayınız.

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği  tıklayınız.

Hasta Hakları Yönetmeliği  tıklayınız.

Hemşirelik Yönetmeliği  tıklayınız.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları  tıklayınız.

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı Ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği tıklayınız.

Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği  tıklayınız.

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği  tıklayınız.

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği  tıklayınız.

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği  tıklayınız.

Özel Hastaneler Yönetmeliği 11.07.2013  tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği  tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  tıklayınız

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Per. Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  tıklayınız.

Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği  tıklayınız.

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik tıklayınız.

Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik  tıklayınız.

Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik  tıklayınız.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği  tıklayınız.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği tıklayınız.

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  tıklayınız.

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği  tıklayınız.

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik tıklayınız

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği tıklayınız 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik tıklayınız


Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik tıklayınız
 

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tıklayınız. 

Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar İle Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslartıklayınız.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik tıklayınız.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik tıklayınız.