Genelgeler
20 Aralık 2022

Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır.

Bu kapsamda anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 02.10.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Üstyazı için tıklayınız
Usul ve Esaslar için tıklayınız
Ekleri için tıklayınız
Eğitimi Planı için tıklayınız